Velkommen til vårt kjøpesenter med 11 ulike nettbutikker!
Muzetshop.com / Butikkavtale

BUTIKKAVTALE - Generelt

Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (heretter kalt butikkeier eller selger) og MuzetShop.com. Ved å opprette en butikk på muzetshop.com, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. I tillegg til denne avtalen så gjelder personvernpolicy og kjøpsbetingelser for nettstedet muzetshop.com.

Ved salg av produkter gjennom nettstedet, aksepterer du at muzetshop.com sine kjøpsbetingelser legges til grunn for salget. Den avtalen regulerer forholdet mellom deg som selger og kjøper (kunden som handler varer hos deg).

Innholdet i disse betingelsene og eventuell annen informasjon på nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du bør holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene, samt lese igjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Beskrivelse av nettportalen muzetshop.com

Muzetshop.com er en teknisk tilrettelegging for at utøvere (butikkeiere) av urfolksprodukter, som faller inn under muzetshop.com sitt virksomhetsområde (jfr. Bestemmelser for muzetshop.com), skal kunne selge sine produkter gjennom muzetshop.com. Selgere vil opprette sin egen butikk på nettstedet, og selge produktene sine gjennom denne butikken.

Ansvarsforhold

Du forstår og aksepterer at muzetshop.com kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet. Muzetshop.com er således ikke part i salget eller handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jfr. E-handelsloven §18. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av kjøpsbetingelsene og forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Aldersgrense

Butikkeierne aksepterer ikke ordre fra personer under 16 år. Det er 18-årsgrense for kort- og kredittkjøp. I slike tilfeller må eventuelle ordre gjøres av foresatte.

Selgers ansvar for innhold på muzetshop.com

Når du legger inn og poster informasjon på nettstedet er du fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder både for tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

Det er ikke tillatt å poste støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Det er ikke tillatt å linke til konkurrerende nettsteder. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører muzetshop.com og disse sidene må ikke inneholde bilder, tekst eller annet innhold som virker støtende, uanstendige, vulgære, injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Du anerkjenner at du ikke skal forsøke å omgå nettstedets sikkerhetstiltak, og at du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet.

Ved å bryte vilkårene for nettstedet risikerer du utestengelse fra nettstedet. Muzetshop.com forbeholder seg retten til når som helst å postere, slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Muzetshop.com er forpliktet til å reagere og fjerne lovstridig materiale eller linker til dette dersom det oppdages eller så snart muzetshop.com blir gjort oppmerksom på forholdet, jfr. E-handelsloven § 17-18.

Ved mistanke om at nettstedet benyttes til kriminell virksomhet vil relevant informasjon kunne bli videresendt til politiet eller andre offentlige myndigheter, jfr. Personopplysningslovens § 8. Brukere som mistenkes for å være involvert i slik virksomhet vil ekskluderes med øyeblikkelig virkning.

Muzetshop.com er ikke ansvarlig for materiale, informasjon, produkter eller annet som legges ut på eller selges gjennom nettstedet, jfr. E-handelsloven §18.

Bestemmelser for muzetshop.com

Følgende personer/enheter kan opprette en butikk på muzetshop.com:
* Bedrifter med eget organisasjonsnummer

På MuzetShop.com kan du selge:
- Unike, autentiske og laget med kjærlighet
- Produkter som er helt eller delvis egenproduserte
- Produkter laget i små skala, dvs. ikke store internasjonale kjeder og masseproduksjon (definisjon av masseproduksjon: fremstilling av likeartede varer i stort antall. Et særtrekk er mest mulig bruk av maskiner som arbeider i lengst mulig tid uten omstilling og med lite bruk av manuell arbeidskraft (jf. automatisering).

Muzetshop.com oppfordrer alle butikkeierne til å drive etisk handel!

Vi oppfordrer også butikkeierne å gjøre det lett for kunder og andre til å spore opp fabrikker som dere bruker.

Følgende produkter kan ikke selges via muzetshop.com:
• Videresalg av produkter
• Levende dyr
• Industrielt produserte produkter
• Våpen
• Pornografisk materiale
• Alt som er forbudt å selge eller formidle i hht. lov og gjeldende regelverk

Muzetshop.com forbeholder seg retten til å bedømme produkter som upassende for salg gjennom nettstedet, og vil uten varsel kunne fjerne produkter fra nettstedet.

Selgers plikter

Selger opptrer for egen regning og risiko og plikter å sette seg inn i og forholde seg til de regler, lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende både på nettstedet og i forhold til Norsk lov. Innberetning av salgsinntekter, skatter og avgifter overfor myndighetene er hver enkelt selgers ansvar.

Selger må opplyse om angre- og returrett ved samtlige salg foretatt via sin butikk på muzetshop.com.

Selger plikter å oppgi korrekt navn på kontaktperson i butikken opprettet på nettstedet. Det er ikke tillatt å bruke falskt navn eller pseudonym.

Produktpris

Selger skal alltid oppgi bruttopris på varene i butikken sin. Dette er pris inklusive merverdiavgift eller kunstavgift. Frakt, avgift og merverdiavgifts klasse skal også spesifiseres for varene som selges i butikken. Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av avgifter og frakt vil være endelig pris som kunden skal betale for varen. Det er ikke tillatt å øke prisen eller legge på avgifter etter at bestillingen er lagt inn og akseptert av kjøper.

Opphavsrett

Selger er fullt ut ansvarlig for at produkter som selges gjennom nettstedet ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

All materiale og informasjon produsert av muzetshop.com er muzetshop.com sin eiendom og kan ikke reproduseres uten muzetshop.com skriftlige samtykke. Muzetshop.com sin logoen, domenenavnet muzetshop.com og design på nettstedet tillhører muzetshop.com.

Opphavsrett til alt annet materiale og informasjon på dette nettstedet tilhører den som har produsert eller tilgjengeliggjort materialet og er underlagt normale opphavsrettslige regler. Det betyr at du som bruker bør innhente skriftlig samtykke fra den som har produsert materialet før du reproduserer innholdet. Dette gjelder også bilder og grafikk.

Muzetshop.com forbeholder seg retten til fritt å bruke all materiale som legges ut på nettstedet til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.

Bruk av logoen til muzetshop.com

Det er tillatt å bruke muzetshop.com sin logo:
* I omtale og promotering av muzetshop.com på blogger, forum, i media, o.l.
* I markedsføring av egne produkter som selges gjennom muzetshop.com
* I lenker til nettstedet.

Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot:
* Informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk.
* I markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom muzetshop.com.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for bruk av MuzetShop.com er kr. 99 i måneden. Alle priser er oppgitt i NOK inkl. MVA. Fakturering av fast månedskostnad butikk skjer forskuddsvis en gang pr. mnd, alternativt forskuddsvis en gang pr. 12 mnd. hvis årsavtale er inngått. Alle fakturaer forfaller til betaling 14 dager regnet fra fakturadato.

Varighet og oppsigelse

Avtalen løper fra det tidspunktet den aksepteres til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 mnd. og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Når oppsigelsestiden er over så vil butikken bli satt inaktiv, og det vil ikke være mulig å se produktene i, eller å handle på butikken. MuzetShop.com forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid.

Sikkerhet

Selv om muzetshop.com har installert sikkerhetstiltak for å forhindre at utenforstående kommer inn eller tapper informasjon fra nettstedet, finnes det ingen absolutt sikkerhetsgaranti. Personlig informasjon kan komme på avveie og bli misbrukt. Informasjon som oppgis på nettstedet er på eget ansvar, og du erkjenner risikoen ved å lagre personlig informasjon på et nettsted.

Nettstedet vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern informasjon. Muzetshop.com garanterer ikke for at denne informasjonen eller linkene til enhver tid er korrekt og oppdatert. Bruker av nettstedet står selv pliktig å skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparts egne nettsider.

Muzetshop.com kan komme til å dele personopplysningene til de som åpner en Muzet Shop med organisasjoner som kredittopplysnings- eller inkassoselskaper for å gjennomføre kontroll av kredittverdighet, identitetskontroll og overtagelse av gjeld.

Ansvarsbegrensning

Muzetshop.com er ikke ansvarlig overfor noen part for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffbetingede eller avledede skader eller tap av noe slag i forbindelse med dette nettstedet, eller bruk av dette nettstedet eller noe nettsted eller noen ressurs som det har en link til, som det henvises til, eller som du får tilgang til via dette nettstedet, eller for bruk eller nedlasting av, eller tilgang til, noe materiale, informasjon, produkter eller tjenester, inkludert, uten begrensning, for tapt fortjeneste, driftsstans, tap av forventede besparelser eller tap av programmer eller andre data, selv om muzetshop.com er informert om muligheten for slike skader eller tap. Dette unntaket og denne ansvarsbegrensningen gjelder for alle søksmål, enten den er basert på kontrakt, garanti, avtale eller andre juridiske teorier.

Muzetshop.com garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Muzetshop.com garanterer ikke for at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Muzetshop.com tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Muzetshop.com fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Muzetshop.com fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Muzetshop.com garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Muzetshop.com fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

Mislighold

Dersom butikkeier ellers ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, kan muzetshop.com uten varsel stenge butikken og kreve erstatning for sannsynliggjorte merutgifter som muzetshop.com påføres. Muzetshop.com kan også fjerne annonser butikkeier har opprettet.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.